Công ty TNHH Phát Đại Lâm giới thiệu chương trình khách hàng thân thiện với nhiều ưu đãi lớn

Công ty TNHH Phát Đại Lâm giới thiệu chương trình khách hàng thân thiện với nhiều ưu đãi lớn

CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN

CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠI LÂM – ĐẠI LÝ CẤP 1 VEAM MOTOR 3S TẠI HÀ NỘI CHÂN TRỌNG GIƯỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH: 

“KHÁCH HÀNG THÂN THIỆN”

Chương trình khách hàng thân thiện (KHTT) là hình thức tri ân cho khách hàng tham gia hoạt động mua bán các sản phẩm ô tô của công ty.

Khách hàng thân thiện (KHTT) là khách hàng mua tối thiểu 1 xe ô tô VEAM ở bất kỳ Đại lý nào của VEAM MOTOR trên toàn quốc.

Đặc biệt khi khách hàng mua xe tại CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠI LÂM còn đ