XE TẢI JAC X150 – TẢI TRỌNG 1.5 TẤN – THÙNG DÀI 3M2