XE TẢI DONGFENG D11 GẮN CẨU KANGLIM KS1056 5 TẤN 6 ĐỐT