Cập nhật giá xe tải tháng 2/2020

Giá xe ISUZU

 • Xe tải Isuzu 990kg thùng bảo ôn – QKR77FE4: 524.000.000 VNĐ

 • Xe tải Isuzu 990kg thùng kín – QKR77FE4: 468.000.000 VNĐ

 • Xe tải Isuzu 1 tấn thùng kín – QKR77FE4: 468.000.000 VNĐ

bảng giá xe 2019

Giá xe SUZUKI

 • Xe tải Suzuki Blind Van 495kg: Giá liên hệ

 • Xe tải Suzuki Carry Pro 595kg thùng kín: Giá liên hệ

 • Xe tải Suzuki Truck 550kg thùng kín: 263.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki Truck 500kg thùng bạt: 263.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki 490kg chạy giờ cấm: 263.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki Pro 490kg thùng kín: 331.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki Pro 580kg thùng kín: 331.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki Pro 600kg thùng bạt: 331.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki Blind Van 580kg cửa lùa: 289.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki Truck 650kg thùng lửng: 245.000.000 VNĐ

 • Xe tải Suzuki Pro 705kg thùng lửng: 309.000.000 VNĐ

Giá xe tải nhỏ Dongben

 • Xe tải Dongben 750kg thùng bán hàng lưu động: 178.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben 770kg thùng kín: 177.500.000 VNĐ

 • Xe tải Van Dongben 5 chỗ 695kg – X30 V5: 290.000.000 VNĐ

 • Xe tải Van Dongben 5 chỗ 490kg – X30 V5M: 290.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben 790kg thùng bảo ôn: 174.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben 870kg thùng lửng: 156.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben 810kg thùng mui bạt: 163.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben 790kg thùng kín composite: 173.500.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben 810kg thùng bạt cánh dơi: 172.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben T30 990kg thùng mui bạt: 225.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben T30 990kg thùng kín: 236.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben T30 990kg thùng bảo ôn: 240.000.000 VNĐ

 • Xe tải Van Dongben 2 chỗ 950kg – X30 V2: 251.000.000 VNĐ

 • Xe tải Dongben 450kg thùng bán hàng lưu động – T30: Giá liên hệ

Giá xe tải Changan

 • Xe tải Changan 760kg thùng lửng – SC1022: Giá liên hệ

 • Xe tải Changan 700kg thùng bạt – SC1022: Giá liên hệ

 • Xe tải Changan 710kg thùng kín – SC1022: Giá liên hệ

 • Xe tải Changan 710kg thùng bạt cánh dơi: Giá liên hệ

 • Xe ben Changan 640kg – SC1022: Giá liên hệ

 • Xe tải Changan 740kg thùng bán hàng lưu động: Giá liên hệ

 • Giá xe tải nhỏ Kenbo

  • Xe tải Kenbo 990kg thùng mui bạt: Giá liên hệ

  • Xe tải Kenbo 900kg thùng lửng chở kính: Giá liên hệ

  • Xe tải Van Kenbo 2 chỗ 950kg: Giá liên hệ

  • Xe tải Van Kenbo 5 chỗ 700kg: Giá liên hệ

  • Xe tải Kenbo 900kg thùng kín: Giá liên hệ

  • Xe tải Kenbo 995kg thùng lửng: Giá liên hệ

  • Xe tải Kenbo 990kg thùng cánh dơi: Giá liên

Thông tin chuyển khoản hệ thống.

CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠI LÂM

Số tài khoản 1: 004 110 109 7003 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Tây Hồ

Số tài khoản 2: 1251 0000 895 524 tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Đông Đô

Đại diện: Ông Nguyễn Văn Lâm          Chức vụ: Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN LHL VIỆT NAM

Số tài khoản :42710000467818 tại Ngân hàng BIDV CN Quang Minh – PGD Tân Xuân

Đại diện  : Ông Mai Khắc Lượng        Chức vụ: Giám Đốc