Từ năm 2018, ô tô chạy diesel phải đạt chuẩn khí thải Euro 4

Từ năm 2018, tất cả các loại xe ô tô sử dụng nhiên liệu diesel sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới phải đạt chuẩn khí thải Euro 4.

Trước đề xuất của Bộ Giao thông – Vận tải về việc lùi thời hạn áp dụng chuẩn khí thải Euro 4 đối với ô tô chở người, xe pick-up chở hàng, xe tải chạy diesel được sản xuất và lắp ráp trong nước, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông – Vận tải chỉ đạo, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, đảm bảo từ ngày 1/1/2018, tất cả các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Riêng các loại ô tô sử dụng nhiên liệu diesel được thực hiện đến hết ngày 31/12/2017 như chỉ đạo tại Văn bản 126/TB-VPCP ngày 10/3/2017.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô chạy diesel phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất, bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Sau thời điểm này, nếu không hoàn thành, phải tái xuất hoặc xuất khẩu.

Bộ Giao thông – Vận tải cũng được giao phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện lộ trình trên. Các bộ Tài chính, Giao thông – Vận tải, Công an, Công Thương giải quyết các thủ tục về hải quan, đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có kế hoạch cung ứng, phân phối xăng dầu mức 4, 5 trên thị trường đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới ô tô theo quy định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg. Trong quý IV/2017, hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng và thương mại cần thiết, bảo đảm cung ứng dầu diesel mức 4 ra thị trường, muộn nhất là ngày 1/1/2018.

Bộ Giao thông – Vận tải đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô hoàn thiện kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô sử dụng nhiên liệu diesel, đồng thời nêu rõ số lượng nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu diesel đến hết ngày 31/3/2017, cũng như dự kiến số lượng ô tô sử dụng nhiên liệu diesel đưa ra thị trường từ tháng 4 đến hết tháng 12/2017.